Rozumiem - Czuję - Pomagam



Wypełnij w przypadku, gdy podopieczny wymaga opiekuna prawnego









Przedstaw historię potrzebującego, napisz jak możemy pomóc



Minimum 1 zdjęcie


WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE

Numer konta
27 1750 0012 0000 0000 3528 5016